Biz hakda

BULBTEK Profili

https://www.bulbtek.com/about-us/

“Guangzhou Bulbtek Electronics Technology Co., Ltd.” Hytaýyň Guan Guangzhouou şäherinde ýerleşýär.Ençeme ýyl bäri awtomatiki LED faralar bilen meşgullanýarys.Müşderiler üçin ýokary derejeli ýöriteleşdirilen (OEM we ODM) önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.

BULBTEK LED önümleri ýokary öndürijilik bilen durnukly.Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin awtoulag LED yşyklandyryş önümleriniň gerimini giňeldýäris.

BULBTEK bir bitewi hyzmat, önümlerimiziň dürlüligi müşderileriň köpüsiniň isleglerini kanagatlandyryp biler.Tejribeli satuw we hyzmat toparymyz bilen "Müşderi ilki, hyzmat ilkinji nobatda" ynamymyzy durmuşa geçirip bileris.

BULBTEK ençeme ýyl bäri halkara awtoulag yşyklandyryş bazarlarynda ýöriteleşýär.Europeewropa, Russiýa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. ýaly köp ýurtlardan we sebitlerden gelen müşderiler bilen hemişe işewür gatnaşyklar gurduk we gowy abraý gazandyk.Dünýäniň dürli künjeginden gelen aýratyn hyzmatdaşlary tüýs ýürekden garşylaýarys.

BULBTEK Yşyklandyryşyň hili hemişe ýokarydyr.Her prosedurada berk hil gözegçiligini ýerine ýetirýäris, meselem: ýokary we pes temperatura synagy, ýylylyga çydamly synag, garrylyk synagy, suw geçirmeýän synag, tozan geçirmeýän synag, derrew ýokary / pes woltly synag we ş.m.

BULBTEK-iň janlylygy täzelikdir.Gözleg we ösüş üçin bagyşlanýarys, täze önümleri yzygiderli çykarmagy dowam etdirýäris.

BULBTEK, Ynamly bolmaly.

BULBTEK LED faranyň taryhy

BULBTEK Önümçilik

BULBTEK şahadatnamalary

BULBTEK sergisi

BULBTEK paýlanyşy

BULBTEK topary

Biz ýaş we gujurly topar, hünärmen we tejribeli.

Müşderilerimiz üçin ýokary derejeli önümler bilen birlikde ýokary derejeli hyzmatlary edýäris.

Durmuşymyz täzelikdir.Gözleg we gözleg işlerine bagyşlanýarys, täze önümleri yzygiderli çykarmagy dowam etdirýäris.

Biziň ynanjymyz "Ilki bilen müşderi".

BULBTEK, Ynamly bolmak.